НЕБЕТО МОЖЕ!

КОИ СМЕ НИЕ

Присъствието не е дестинация. Присъствието е начин на живот с Бог. Нашата мечта е да виждаме как Божието Присъствие слиза с огън върху живота на всеки един човек. Присъствие, което няма общо с деноминация. Присъствие, което няма общо със ситуация. Присъствие, което няма общо дори и с физическо място. Присъствие, което има общо с това, че ние искаме Бог да бъде на всяко място където отидем. Да носим това Присъствие навсякъде и да променяме климат и животи на хора. Да виждаме как това Присъствие докарва Царството на Бог на земята и до живота на всеки един човек. Бог винаги има време, винаги има място и винаги има човек, който иска Присъствието Му повече от всичко друго в света. Той ще намери този човек и ще му даде и мястото, и времето и това, което Той иска. Готов ли си да положиш живота си на олтара на Бог?

Исус работи и днес

Те го победиха напълно чрез кръвта на Агнето и мощното слово на Неговото свидетелство. Те триумфираха, защото не обичаха и не се придържаха към собствения си живот, дори когато бяха изправени пред смъртта. Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Откровение на Йоан 12:12,13

Виж последната ни проповед

В Деяния 2:42 четем, че в ранната църква вярващите са постоянствали в поучението на апостолите. На този стих базираме вярването, че е добре за нас да посещаваме църква и да слушаме проповеди. Всеки от нас има дар, който Бог иска да употреби за разширяване на Своето царство на Земята. Като постоянстваме в апостолското поучение и в правилно взаимодействие с даровете на петкратното служение, ние ще можем да направим това. Един от инструментите за екипиране в призива ни е поученията и проповедите, освободени по време на неделните ни събрания. Ако си пропуснал последната проповед, можеш да я чуеш сега на това място!